top of page

Polityka prywatności i plików cookies

(dalej: „Polityka”)

 

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

 

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

 

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: https://www.kontaktzero.pl/ (dalej: „Strona Internetowa”).

 

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na Stronie Internetowej?

 

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem Strony Internetowej jest Małgorzata Górecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Górecka z miejscem wykonywania działalności w Warszawie przy ulicy Dolnej 11 lok. 123 NIP: 5213344677, REGON: 365921183 (dalej: „Administrator”).

 

Jak można skontaktować się z Administratorem? 

 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo niżej wskazane dane:

 1. adres e-mail: info@kontaktzero.pl

 2. adres korespondencyjny: Dolna 11 m 123 00-775 Warszawa

 3. telefon: 500 307 755

 

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?


Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony Internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?  

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 

 2. sprostowania danych osobowych;

 3. usunięcia danych osobowych;

 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 6. przenoszenia danych;

 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?


Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

 

Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka Państwa dane mogą być przekazywane do USA oraz Kanady. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

 

CZĘŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

 

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, który polega na odpowiedzi na pytania kierowana do Administratora.

 

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

 

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcą serwerów i usług poczty elektronicznej.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania.

 

Czy muszą Państwo podać moje dane? 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FANPAGE’A KONTAKT ZERO

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia aktywności na Profilu Kontakt Zero na portalu Facebook, efektywnego prowadzenia profilu, w tym w celu przedstawiania Państwu informacji o inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez Administratora różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, który polega na prowadzeniu fanpage’a na stronie Facebook.

 

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

 

Państwa dane nie będą przekazywane do żadnych odbiorców danych osobowych.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Dane będą przechowywane do momentu posiadania konta przez Państwa w portalu społecznościowym Facebook lub do momentu istnienia fanpage’a Kontakt Zero.

 

Czy muszą Państwo podać moje dane? 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do polubienia czy komentowania treści na stronie Kontakt Zero.

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W GRUPIE WSPARCIA

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, jaką jest umowa na udział osoby w grupie wsparcia, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami.

 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Administratorem (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

 

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

 

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, firmom księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej.

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

 

Czy muszę podać moje dane?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB ZAWIERAJĄCYCH

Z UMOWĘ Z ADMINISTRATOREM

 

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami.

 

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Administratorem (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

 

Dodatkowo dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze tj. obowiązkami podatkowymi (art. 6 ust. 1 c) Rozporządzenia o ochronie danych RODO).

 

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

 

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. firmom księgowym, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej, dostawcom rozwiązań informatycznych służących do rezerwowania e-konsultacji, dostawcom rozwiązań przeprowadzenia do telekonferencji. 

 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

 

Czy muszą Państwo podać swoje dane? 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

 

 

CZĘŚĆ III

PLIKI COOKIES

 

 

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w urządzeniach końcowych w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych.

 

Ciasteczka mogą być używane w celu:

 1. dostosowania treści strony internetowej Państwa preferencji;

 2. optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;

 3. tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania użytkownika ze Strony Internetowej.

 

Właściciel strony internetowej nie identyfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o dane zgromadzone w ciasteczkach.

 

Stosowane są następujące rodzaje plików:

 1. sesyjne;

 2. stałe.

 

Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej czy przeglądarki.

 

Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.

 

Strona Internetowa korzysta z następujących plików cookies:

 1. Google Analitics – jest to produkt dostarczony przez Google LLC. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu statystyk i analizie mającej na celu optymalizację strony internetowej. Google LLC oświadcza, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Zebrane w ten sposób dane nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby.

 

Przeglądarki internetowe w sposób domyślny dopuszczają możliwość umieszczenia plików cookies na urządzeniach końcowych. Ustawienia mogą zostać zmienione przez użytkownika.

 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.  

bottom of page