top of page

Pierwsza konsultacja

Pierwsza konsultacja to też pierwsze spotkanie z psychologiem. To moment na pytania i pogłębiony wywiad, mający na celu dobranie najlepszej formy wsparcia. Bywa jednak, że pierwsza konsultacja przybiera formę interwencji kryzysowej.

iStock-923258804_edited.jpg

Terapia indywidualna
online

Terapia indywidualna skierowana jest do osób dorosłych, które doświadczają trudności takich jak:

- zaburzenia nastroju 

- zaburzenia lękowe

- długotrwały/silny stres

- problemy emocjonalne

- żałoba

- przemoc/mobbing/bullying

- DDA/DDD 

oraz są w trudnym i/lub ważnym dla siebie momencie życiowym i potrzebują wsparcia w procesie zmiany. 

Spotkania odbywają się raz w tygodniu na Skypie lub Zoomie. Sesja trwa 50 minut.

od 230zł/sesja


Terapia grupowa PTSD i traumy
"DezACTywuj traumę!"
online

Terapia skierowana do osób dorosłych, które doświadczyły przemocy w relacji, rodzinie, pracy lub szkole i borykają się z jej konsekwencjami (poczucie winy, wstyd, natrętne myśli, zaburzenia snu, problemy psychosomatyczne, deregulacja emocjonalna, lęki,  hiperczujność etc.). To również propozycja dla osób, które pragną odzyskać relację z samym sobą, zbudować bezpieczne relacje i zdrowe relacje z innymi oraz zacząć żyć w pełni.

Spotkania odbywają się  1 raz w tygodniu na Zoomie lub Microsoft Teams. Sesja trwa 90 minut. Liczba sesji 10. Liczba osób: 6-8

od 130 zł/sesja

Strona początkowa: Welcome

Roczna grupa terapeutyczna, spotykająca się raz w tygodniu w godzinach wieczornych. Podczas spotkań uczestnicy mają okazję do przyjrzenia się w sposób uważny swoim uczuciom i myślom oraz schematom funkcjonowania. To też bezpieczne miejsce by nauczyć się mówić o swoich emocjach oraz zmieniać niekorzystne nawyki i sposoby działania. W ramach grupy poszukujemy sposobów by radzić sobie z tym, co trudne, a często od nas niezależny i zmieniać w sposób konstruktywny to, na co mamy wpływ.

Sesja trwa 120 minut.  Spotkania odbywają się na Skypie. Liczba osób: 5-8

400 zł/miesiąc


Terapia PTSD
online

Zespół stresu pourazowego (PTSD) to silna reakcja na wydarzenia stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub kogoś bliskiego (napaść, gwałt, wypadek etc.). Bywa jednak, że podobne objawy pojawiają się w konsekwencji przemocy w rodzinie, związku, pracy czy szkole. Dlatego  każdy przypadek PTSD wymaga indywidualnej diagnozy, która jest decydująca w procesie dobierania rodzaju terapii. Współcześnie jednymi z najskuteczniejszych form terapii traumy i PTSD jest terapia przetwarzania poznawczego (CPT) oraz terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT)- ich skuteczność została potwierdzona empirycznie. 

Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu na Skypie lub Zoomie i trwają 90 minut. Przewidywana liczba sesji wynosi 9 - 18.

od 300 zł/sesja

Roczna grupa terapeutyczna
online

  • facebook
  • instagram

Zapraszam do kontaktu!

info@kontaktzero.pl

bottom of page