Małgorzata Górecka

założycielka Kontakt Zero

Specjalizuję się w udzielaniu pomocy psychologicznej osobom, które zaznały przemocy w relacjach prywatnych, w pracy (mobbing) lub w szkole (bullying).  

W swojej pracy bazuję na wiedzy psychologicznej oraz narzędziach terapeutycznych, coachingowych i trenerskich. Wychodzę z założenia, że im prostsze rozwiązania, tym bardziej skuteczne. Swoim klientom towarzyszę w procesie wychodzenia z traumy oraz budowania siebie na nowo. Pomagam w radzeniu sobie z dysonansem poznawczym, natrętnymi myślami, samokrytycyzmem, wyuczoną bezradnością, poczuciem winy, wstydem itd. i jednocześnie wspieram w budowaniu poczucia własnej wartości, wiary w siebie oraz konstruowaniu granic.

Jestem jedynym w Polsce Expert Coachem kształconym w Instytucie dr. Iñakiego Piñuela w Madrycie – jednego z najlepszych specjalistów-praktyków w dziedzinie psychopatii, mobbingu oraz bullingu, autora wielu ważnych książek o tej tematyce oraz propagatora wiedzy na temat psychopatii zintegrowanej. 

 

Edukacja: Uniwersytet SWPS (psychologia kliniczna), Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra, szkolenia z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR, szkolenie z zakresu pomocy ofiarom bullyingu, mobbingu i toksycznych relacji w Instytucie dr Iñakiego Piñuela w Madrycie oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej i przeciwdziałania przemocy. ​